world_map_960x200

Vi är sedan starten en missionerande kyrka. Att föra de goda nyheterna vidare och hjälpa människor in i närkontakt med Jesus har alltid varit den starkaste motivationen för vår existens. Antingen det sker i Örebro, genom vårt eget arbete, eller utomlands, genom andra, är det en följd av Jesu uppmaning att

"gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar."

Under åren har vi gett understöd till arbeten i många länder, där vi känt ett stort förtroende och etablerat starka relationer till våra partners. Sri Lanka, Indien, Ryssland, Estland, Polen, Albanien, Kenya, Ecuador och Bolivia är exempel på länder där vi varit eller är engagerade.

Vår tanke är att utanför Sverige stödja lokala initiativ och då särskilt i en uppbyggnadsfas. När möjligheter öppnar sig, ska vi alltid överväga att göra insatser bland onådda folk.