I Albanien stöder vi församlingen Kristi Ord i staden Shkoder. Elona Prroj är pastor i församlingen som arbetar mycket med evangelisation och socialt arbete. Elona, som 2010 förlorade sin man Tani i en blodsfejd, har tagit upp kampen mot denna 500 år gamla sedvänja som håller tusentals familjer i skräck och isolering. Genom stiftelsen "Säg nej till blodsfejd - Ja Till Livet" har arbetet fått nationell uppmärksamhet. Olika manifestationer anordnas flera gånger per år för att få människor att ta avstånd från blodsfejd och hämnd.

Här ligger Shkoder